Relatieve luchtvochtigheids calculator.
 
C Buiten temperatuur.
% Relatieve luchtvochtigheid buiten.
gram/kg = Berekende hoeveelheid water in gram per kg lucht.
Met de volgende inputs kun je de (nieuwe) relatieve luchtvochtigheid berekenen als de buitenlucht is opgewarmd in een gesloten ruimte, bijvoorbeeld in een kamer, kantoor, of fabriekshal.:
C = Temperatuur in de afgesloten ruimte.
% = Berekende relatieve luchtvochtigheid in de afgesloten ruimte.
% = Gewenste relatieve luchtvochtigheid in de afgesloten ruimte.
m3 = Volume van de ruimte,
of   meter lengte, * meter breedte, * meter hoogte
gram/kg = Benodigde hoeveelheid water per kg lucht om de gewenste relatieve luchtvochtigheid te bereiken:
liter water = Benodigde horveelheid bij de grootte van de ruimte zoals die hierboven is aangegeven.

Bij het berekend gewicht van een kubieke meter lucht van kg/m3, moet liter water worden toegevoegd aan de lucht in de ruimte om de bovengenoemde relatieve luchtvochtigheid te bereiken.

Als bijvoorbeeld in dat gebouw per uur % van de lucht wordt hergebruikt en liter wordt ververst met buitenlucht moet liter water per uur worden toegevoegd om binnen de bovengenoemde relatieve luchtvochtigheid te behouden.

Klik hier voor de geavanceerde calculator